Benvinguts a la Guinyolet!

Som un centre infantil privat entre Sant Andreu i Navas dedicats a donar un ambient familiar i acollidor a nens i nenes de 0-3 anys, autoritzats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb el codi: 08049555.

A la Guinyolet creem en la importància d’acompanyar el creixement i el desenvolupament de cadascú respectant sempre els seus ritmes individuals i fomentant la curiositat natural.

Què us oferim?

Ideologia: què pensem?

La base de la nostra ideologia és que cada nen té el seu ritme evolutiu i d’aprenentatge, per tant se l’hi ha de respectar i acompanyar en el seu creixement. Això passa dins del grup, per tant la relació amb els altres nens/es i en si la sociabilitat, són aspectes fonamentals pel bon desenvolupament dels infants. Tot això treballant en un ambient molt familiar i prioritzant la relació casa-llar.

Metodologia: com ho fem?

L’infant de 0 a 3 anys té una gran necessitat i capacitat per aprendre. En aquesta etapa evolutiva es troben oberts a tota la informació que els hi ve de l’exterior, és per això que cal estimular les diferents intel·ligències. També treballem els hàbits d’autonomia i d’higiene, juguem per racons i cuidem del nostre hort urbà.

L'anglès a la llar

A la Llar hi ha una persona nadiua de llengua anglesa que conviu i participa de les activitats i situacions diàries de l’Escola, interactuant amb els nens de forma grupal i individual amb l’anglès com a llengua vehicular exclusiva.

Participant de la vida quotidiana de la Llar: l’hora del dinar, la rebuda dels nens, l’hora del pati, a les diferents activitats de classe… aconseguim que l’aprenentatge de la llengua sorgeixi d’una forma espontània i natural.

Activitats: què fem?

A la Guinyolet treballem per projectes, seguint un enfocament pedagògic basat en l’experimentació i la descoberta. El nostre equip d’educadors/es dissenya i organitza activitats i projectes que s’adapten als interessos i necessitats individuals de cada infant.

Creem en l’aprenentatge significatiu, per això els projectes s’inspiren en inquetuds i interessos dels infants. A través de l’experiència pràctica tenen la oportunitat d’investigar, explorar i construir el seu propi coneixement.

Objectius: què volem aconseguir?

El nostre objectiu principal és proporcionar a cada infant una base sòlida per el seu desenvolupament integral.  Per fer-ho ens centren en els següents pilars:

Creixement emocional: valorem i fomentem la seguretat emocional de cada infant, creant així un ambient d’afecte i confiança. Busquem cultivar la seva autoestima, empatia i habilitats socials donant-los eines per expressar les seves emocions de forma saludable.

Desenvolupament cognitiu: estimulem la curiositat i la creativitat dels infants a través d’una varietat d’activitats i materials didàctics. Volem despertar el seu interès per aprendre i donar-los experiències significatives.

Desenvolupament físic: sabem la importància del moviment i el joc actiu en el seu desenvolupament, per això la llar compte amb espais que els permetin explorar i desenvolupar les habilitats motores, fomentant així la seva autonomia i el seu benestar físic.

La Llar

La Llar és una casa de 300 m2 de planta baixa i pis, amb patis solejats. Tenim una línea, per tant hi ha tres aules on els nens/es estan agrupats per edats cronològiques. Hi ha una sala polivalent i servei de menjador.

També disposeu de les opinions de pares i mares sobre la nostra llar!

Pin It on Pinterest

Share This